loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Ljetnji kamp za učenje o romskom identitetu

Berisa Elvis 0 comments 12.07.2017

Romska organizacija mladih "Koračajte sa nama - Phiren Amenca" od 30. juna 2017 godine sprovodi projekat pod nazivom "Ljetnji kamp za učenje o romskom identitetu", koji je kroz program dodjele malih grantova podržan od strane organizacije Help u okviru projekta „Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egipćana/ki i ostalih ranjivih grupa”, a koji je finansiran od strane Evropske Komisije.

Opšti cilj projekta je socijalna inkluzija Roma u Crnoj Gori, a specifični cilj projekta je izgradnja i jačanje romske kulture i romskog identiteta. Ciljevi projekta će se ostvariti kroz osnaživanje i upoznavanje mladih Roma i Romkinja sa istorijom, kulutrom i jezikom Roma. Time će se ojačati i kapaciteti mladih Roma za promovisanje jezika i običaja, identiteta i kulture Roma u društvu u cilju smanjenja stereotipa i diskriminacije prema Romima. Dodatno će se ohrabriti za javni aktivizam u društvu.

Ciljna grupa projekta su srednjoškolci i studenti iz romske zajednice.

Glavne aktivnosti projekta su organizovanje šestodnevne ljetnje škole pod nazivom „Koliko znaš o Romima?“. Osim toga, prealizovanjem projekta, od strane projektnog tima uz podršku stručnog lica, volontera antropologa i predavača na ljetnjoj školi, izradiće se kratak Informator sa ključnim informacijama o jeziku, kulturi i identitetu Roma koji će se distribuirati po školama i u zajednici.

Projekat je finansijski podržan u iznosu od 3.206.00 eura.


Leave a comment

Partneri

...