loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Prvi romski portal „Romalitika MNE“

Berisa Elvis 0 comments 31.07.2017

Romska organizacija mladih "Koračajte sa nama - Phiren Amenca" od 30. juna do 30 oktobra 2017. godine sprovodiće projekat pod nazivom Prvi romski portal „Romalitika MNE“, koji je kroz program dodjele malih grantova podržan od strane organizacije Help u okviru projekta „Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egipćana/ki i ostalih ranjivih grupa”, a koji je finansiran od strane Evropske Komisije.

Opšti cilj projekta je socijalna inkluzija Roma u Crnoj Gori, a specifični cilj projekta je povećan nivo svijesti javnosti o problemima Roma u procesu socijalne integracije u društvu.

Cilj projekta je kreiranje portala koji bi analizirao, izvještavao i ukazivao na probleme sa kojima se susrijeće romska zajednica u Crnoj Gori i u regionu. Portal posvećen Romima, kojeg će administrirati Romi, značajno će doprinjeti afirmaciji svijesti o neophodnosti obrazovanja, integracije i povezivanju romske populacije kao i jačanju kapaciteta Roma, a sve to putem edukativnih tekstova i motivacionih priča o Romima i romskim porodicama.

Portal »Romalitika MNE« vođen od strane samih Roma, će na najbrži, najbolji, najefikasniji i inovativniji način vršiti monitoring o sprovođenju politika prema Romima od strane samih Roma. Ovim portalom se po prvi put daje mogućnost Romima da dižu svoj glas u javnosti i čuju njihovi zahtjevi.

Direktna ciljna grupa projekta su 10 mladih pripadnika romske populacije srednjoškolaca i studenata.

Glavne aktivnosti projekta su:

1.      Organizovanje dvomjesečne novinarske obuke

2.      Pokretanje i realizacija portala „Romalitika MNE“

Realizacijom ovog projekta takođe doprinjećemo motivisanju i ohrabrivanju mladih Roma i Romkinja za nastavak studija na odsjeku za novinarstvo na Fakultetu političkih nauka. Dodatno, doprinjećemo smanjenju diskriminacije prema Romima redovnim objavljivanjem tekstova sa pozitivnim primjerima Roma i sa upoznavanjem javnosti sa istorijom i identitetom Roma.

Projekat je finansijski podržan u iznosu od 3.150.00 eura.


Leave a comment

Partneri

...