loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Omladinskim aktivizmom do socijalne inkluzije Roma

Berisa Elvis 0 comments 26.04.2018

Romska organizacija mladih "Phiren Amenca" u partnerstvu sa NVO COSMO i NF Građanska alijansa od 15. XII 2017 sprovodiće projekat "Omladinskim aktivizmom do socijalne inkluzije Roma" koji ima za cilj da unaprijedi položaj mladih Roma i Romkinja u društvu i ojača njihove kapacitete za aktivno učešće u procesu kreiranja politika za Rome. U okviru projekta predviđene su dvije ključne aktivnosti.

Prva aktivnost je održavanje obuke na temu "Jačanje kapaciteta mladih za aktivno učešće u zajednici" koja će okupiti 16 mladih iz romske i neromske zajednice. Polaznici će tokom 10 radionica imati priliku da budu direktno uključeni u kreiranje završnog događaja za 8. april, Svjetski Dan Roma.

Druga aktivnost predviđa organizovanje nacionalne konferencije na temu "Položaj mladih Roma/kinja – stanje i potrebe mladih" koja će služiti za prikupljnane zaključaka i preporuka radi izrade publikacije na istu temu.

Ovaj projekat se organizuje je podržan od strane NVO Mladi Romi kroz program dodjele malih grantova u okviru projekta "Zajednička inicijativa za osnaživanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i Turskoj". Projekat je finansiran od strane Evropske Unije.


Leave a comment

Partneri

...