loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

IDENTIFIKACIJA ROMA U PODGORICI KOJI SU U RIZIKU DA POSTANU APATRIDI

Serdjan Baftijari 0 comments 09.04.2019

Romska organizacija mladih „Phiren Amenca“ uz podršku Evropske mreže za apatridiju (ENS) u od 1. Marta 2019.godine započela je realizaciju projekta identifikacija Roma u Podgorici koji su u riziku da postanu apatridi.

U okviru gore pomenutog projekta Phiren Amenca će organizovati obuku za 5-7 aktivista iz romske zajednice. Obuku će voditi osoba koja ima potrebnu ekspretizu iz ove oblasti. Na ovaj način, romski aktivist će se upoznati sa ovom temom i ojačati svoje kapacitete da kasnije kroz „door to door“ metodoligiju identifikuju u svom direktnom radu sa romskom zajednicom ljude koji nisu rešili svoj pravni status i koji su u opasnosti da postanu apatridi.

Takodje, Phiren amenca će kroz ovaj projekat angažovati jednu osobu koja ima znanja iz ove oblasti u dužini trajanja projekta koa će pružati savjetodavnu podršku pravnog karaktera osobama iz romske zajednice u cilju rješavanja njihovog pravnog statusa u Crnoj Gori.

Nakon faze prikupljanja i obrade informacija, Phiren Amenca će održati sastanak sa predstavnicima UNHCR-a, MUP-a, NVO Pravnog centar i organizacija koje se bave ovim pitanjem kako bi podijelile informacije prikupljene tokom terenskog istraživanja.

Projekat Identifikacija Roma u Podgorici koji su u riziku da postanu apatridi sprovodi se kao dio programa pan-Evropske aktivnosti koordinirane od strane Evropske mreže za apatridiju (ENS)


Partneri

...