loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

OPENS FOR ROMA YOUTH

Serdjan Baftijari 0 comments 09.04.2019

Romska organizacija mladih „Phiren Amenca“ u partnerstvu sa NVO „Udruženje mladih Roma Srbije“,  Udruženje građana  omladinska romska inicijativa  ,,Budi mi prijatelj'', Visoko (BIH), Udruženje građana ,,МIR“, Skopje, Institut za romsku kulturu, Tirana (Albanija) u martu 2018.godine. započeli su sa realizacijom projekta „Opens For Roma Youth“. Glavni nosioc projekta je NVO Udruženje mladih Roma Srbije

Opšti cilji projekta: Povećanje aktivnog učešća romske omladine na zapadnom Balkanu, kroz povezivanje i izgradnju kapaciteta kako bi približili evropske perspektive lokalnim romskim zajednicama.

Aktivnosti projekta:

  • Оrganizovanje nacionalnih konferencija u svakoj državi

  • Kreiranje preporuka u oblasti socijalne  inkluzije mladih Roma na regionalnom nivou

  • Sprovođenje informativne kampanje

  • Razvijanje predloga projekta za otvoren poziv Regionalne kancelarije za saradnju mladih

  • Organizovanje treninga za pisanje predloga projekata za program ,,ERASMUS PLUS“

Period trajanja projekta: mart 2018 – decembar 2020.

Donatori projekta: ,,OPENS“ Novi Sad i ,,OPEN SOCIETY FOUNDATION“ Berlin


Partneri

...