loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Novi projekat ,,KURS- kovid u romskim sredinama“

Nevenka Kapičić 0 comments 10.11.2020

Od 1.oktobra 2020.godine Romska organizacija mladih ,,Koračajte sa nama- Phiren Amenca“ je počela sa projektom ,,KURS- kovid u romskim sredinama“. Projekat je finansijski podržan od strane BIRN-a (Balkan Investigative Raporting Network) u trajanju od šest mjeseci.

Portal RomaNet, prvi i jedini romski portal u Crnoj Gori, bavi se izvještavanjem o svakodnevnim dešavanjima u našoj zemlji, Balkanu i svijetu, ali sa fokusom na romske i egipćanske zajednice, poteškoće sa kojima se suočavaju, kao i uspjehe koje iz dana u dan ostvaruju. RomaNet je postao pravi glas Roma/kinja i riječ od povjerenja za svoju crnogorsku RE zajednicu.

Aktivnosti portala su najviše usmjerene ka pristupu obrazovanja, zapošljavanju, zdravstvenoj zaštiti, poštovanju osnovnih prava i sloboda, političkim pitanjima, stanovanju i pravnom statusu, što će kroz projekat KURS biti dodatno istraživano i problematizovano kroz prizmu uticaja virusa Covid-19 na živote romskih i egipćanskih zajednica.

Anticipiranje mogućih negativnih efekata i suočavanje sa trenutnim osjetnim posljedicama pandemije je imperativ istraživačkih tekstova i video priloga izrađenih u okviru ovog projekta. Istraživačke priče i video materijal, kojima se borimo za bolje životne i obrazovne uslove, možete ispratiti svake sedmice na našem portalu RomaNet.

Osobito se radujemo realizaciji podcasta sa mladima iz romske zajednice, sa kojima ćemo diskutovati o pitanjima od značaja za cjelokupnu RE populaciju u Crnoj Gori i šire.

Novinari portala će objavljivati i najčešće postavljena pitanja iz zajednice u boksu ,,Najčešće ste pitali“ i pružiti odgovor, koji će biti plod istraživanja i stalne komunikacije sa nadležnim ustanovama.

U skladu sa omladinskom energijom i vizurom do koje nam je stalo, kreiraćemo i rubriku ,,Storytelling“, zamišljenoj kao kombinovanu formu fotografije i kratkog teksta, koji se odnosi na omladinski doživljaj pandemije, a dolaziće direktno od čitalaca/teljki portala.

Potrebe romskog naroda neće ubrzo nestati, sa ili bez pandemije. Svijet mora obezbijediti Romima/kinjama pristup zdravstvenoj zaštiti, čak i onima kojima nedostaju lična dokumenta i zdravstveno osiguranje, pristup hrani i vodi, pristup struji i tehnologiji, siguran krov nad glavom i mogućnost za dostojanstven posao i zaradu. Romska zajednica trpi rasizam i diskriminaciju u najboljim vremenima, a u vrijeme pandemije tretira se sa još više stigmatizacije.

Mi radimo svoj dio u borbi za mnogo bolje sjutra! Čitajte, gledajte, slušajte nas, a očekujemo i da nam se pridružite!  


Partneri

...