loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Apatridiji posvećen novi projekat

Nevenka Kapičić 0 comments 10.11.2020

Projekat ,,Nauči moje ime!“ započet je 1.novembra 2020.godine i trajaće osam mjeseci. Projekat je podržan od fondacije ISI (Institute of Statelesness and Inclusion) i baviće se pitanjem apatridije u okolnostima dodatno otežanim virusom Covid-19. Kredibilitet ISI-ja o apatridiji, osobito kada pogađa romsku zajednicu, što je na Zapadnom Balkanu gotovo isključivo povezano, značajno će doprinijeti realizaciji svake planirane aktivnosti i vršenju pritiska na institucije.

Inovativnost ovog projekta ogleda se i u konzorcijumu, tj. saradnji svih organizacija pod pokroviteljstvom ISI-ja okupljenih oko istog cilja, a to je ublažavanje posljedica pandemije na apatride i lica koja su od riziku od apatridije. Konzorcijum okuplja organizacije iz različitih djelova svijeta i razvijena komunikacija i razmjena ideja, aktivnosti, procedura, uspjeha i neuspjeha dovešće do dubljeg razumijevanja globalnog problema.

Projekat će se konkretno suočiti sa potisnutim pitanjem apatridije u Crnoj Gori. Primarni cilj je dokumentovanje isključenosti članova romske zajednice, koji nemaju riješen pravni status, prilikom distribucije pomoći ua ublažavanje posljedica pandemije i bolje razumijevanje stanja apatridije u granicama naše države.

Najprije će biti sprovedeno mapiranje apatridije i isključenosti od pomoći radi ublažavanja posljedica virusa na teritoriji Podgorice. Podrobnim terenskim radom dobićemo potrebnu bazu za dalje aktivnosti zagovaranja sa nadležnim institucijama.

U okviru projekta biće izrađena i studija slučaja, kao i kratak dokumentarni film koji će oslikati opseg apatridije i približiti probleme sa kojim se svakodnevno suočavaju lica koja nemaju riješen pravni status ili su u rizičnoj grupi da postanu apatridi.

Ujedno je u planu i ukazivanje na vezu između prava na državljanstvo, apatridije i anticiganizma, jer u korijenu pravnih barijera leži duboko ukorijenjen anticiganizam, koji podupire rizik od apatridije u romskim zajednicama.


Partneri

...