loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

E-centar Digitalna učionica

Nevenka Kapičić 0 comments 01.02.2021

Projekat ,,E-centar Digitalna učionica“ počeo je 1. decembra 2020. godine, trajaće do 31.maja 2022.godine i omogućen je kroz veći projekat “Povećanje građanskog angažmanju na polju Digitalne agende – ICEDA“, koji sufinansira Evropska unija, a implementira Metamorphosis Foundation (Sjeverna Makedonija) kao vodeći partner.

Nacionalni koordinator projekta za Crnu Goru je NVO 35mm. Tri organizacije su dobitnice granta u sklopu ICEDA sheme malih grantova za podršku pri formiranju lokalnih e-centara: NVO Centar za Omladinsku edukaciju (u saradnji sa NVO NEST), NVO Super Hub i NVO Koračajte sa nama- Phiren Amenca.

Naš direktni partner na projektu je podgorička osnovna škola ,,Božidar Vuković Podgoričanin“ na Koniku. E-centar će pružiti besplatnu direktnu podršku romskoj i egipćanskoj zajednici, osobito djeci. Ovu vrstu pomoći će moći ostvariti u e-centru, kao i putem zvaničnih e-mail adresa i kontakt telefona (koji će biti dostupni na sajtovima organizacija). U školskoj 2021/22 biće otvoren Digitalni klub za đake ove škole. Projektom će biti opremljena jedna digitalna učionica, u kojo će đaci održavati aktivnosti kluba i polako transfomrisati svoj život u digitalan način razmišljanja i funkcionisanja. U sklopu projekta biće realizovana i edukacija nastavnog kadra cijele škole u smjeru digitalne transformacije nastave, kao i izrada praktičnog priručnika koja će se distribuirati na teritoriji cijele Crne Gore.

Ostali partneri na projektu su: e-Governance Academy (Estonija), CRTA – Center for Research, Transparency, and Accountability (Srbija), NVO 35 mm (Crna Gora), Open Dana Kosovo (Kosovo) i Lëvizja Mjaft (Albanija). Cilj partnerstva je povećati angažovanje organizacija civilnog društva (OCD) u oblikovanju i primjeni Digitalne agende na Zapadnom Balkanu.


Partneri

...