loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Okončanje romske apatridije u zemljama Zapadnog Balkana

Andrija Djukanovic 0 comments 19.01.2022

Godina 2021. započeta je projektom pod nazivom Okončanje romske apatridije u zemljama Zapadnog Balkana, koji se realizuje u partnerstvu sa Evropskom mrežom za apatridiju (ENS), a finansijski podržan od Fondacije za otvoreno društvo- Kancelarije za romska pitanja. Projekat je započet 1.januara i trajaće 18 mjeseci. Projekat se realizuje istovremeno u Crnoj Gori (Phiren Amenca), Srbiji (Praxis), Kosovu (Roma Versitas Kosovo) i Sjeverna Makedonija (MYLA). Svaka organizacija unutar svojih zemalja zastupa određene ciljeve koji su naznačeni kao prioritetni i doprinose razrješenju romske apatridije na nacionalnom, ali i regionalnom nivou. Ovakvo zagovaranje civilnog društva se oslanja postojeću stručnu pravnu i političku analizu, zajedno sa informacijama sa terena, kako bi sve projektne aktivnosti nedvosmisleno pozivale vlade da odgovora konkretno na pitanje apatridije u regionu.


Partneri

...