loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Projekat "Centar za edukaciju i kulturu Roma"

Andrija Djukanovic 0 comments 18.01.2022

Donator: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Iznos sredstava: 14,240.50 eura

Rok realizacije: 12 mjeseci

Stereotipi i predrasude prema Romima činjenica su koju bilježe svi relevantne domaće i međunarodne organizacije i
institucije. Jedan od načina da se stereotipi prevaziđu jeste obrazovanje i informisanje o različitim aspektima kulture i
istorije romskog naroda. Građani crnogorskog društva osim uobičajenih slika o romima nemaju puno znanja o svemu
onome što karakteriše kulturu romske zajednice koja je puno bogatija nego što se misli. Naš projekat usmjeren je na
suzbijanje predrasuda i širenje informacija i edukovanje javnosti o romskoj populaciji kroz formiranje Centra za edukaciju i
kulturu Roma. Ovaj centar će biti mjesto susreta, boljeg razumijevanja i komunikacije između različitih kultura. Centar će biti mjesto organizacije različitih događaja poput seminara, konferencija, radionica, izložbi, promocija i različitih sastanaka
što bi sve za cilj imalo promociju romske kulture. Centar će biti mjesto promocije romske kulture odnosno stvaralaštva iz
oblasti slikarstva, književnosti i nauke romskih umjetnika i naučnih radnika. Kroz Centra će se javnosti predstaviti i
dokumentacija i arhiva o stradanju Roma u 2. svjetskom ratu o čemu se vrlo malo zna čak i u samoj romskoj zajednici.
Kroz ovaj projekat će se realizovati I faza formiranje Centra odnosno rentiranje prostora gdje će centar biti smješten,
njegovo opremanje kao i organizovanje svečanog otvaranja. Prostor za funkcionisanje Centra bio bi u Podgorici.
Projektom je planirano da se Centar opremi najsavremenijom kompjuterskom, audiovizuelnom opremom koja bi
omogućavala organizaciju različitih aktivnosti. Centar će činiti sala za sastanke odnosno organizaciju radionica, seminara i
promocija, različitih izložbi kao i mini koncerata i kancelarijski prostor za funkcionisanje naše organizacije i portala
RomaNet. Dio projekta biće i formulisanje akcionog plana odnosno programa rada Centra za period od godinu dana u
kojem će se definisati aktivnosti koje će centra sprovoditi u tom periodu. Ovom fazom projekta predviđeno je da se CEKR
otvori te da se u period od devet mjeseci realizuju sve aktivnosti u vezi nabavke neophodne opreme i sređivanja prostora
a da ima plaćenu rentu za još tri mjeseca nakon otvaranja. Za vrijeme trajanja projekta ali i u ovom period od tri mjeseca
naša organizacija će lobirati kod domaćih i međunarodnih partnera i donatorske zajednice za sredstva za nastavak rada
CEKR-a. Dakle, funkcionisanje CEKR odnosno organizovanje različitih prethodno nabrojanih aktivnosti nakon njegovog
otvaranja biće obezbjeđivan iz različitih izvora i konkurisanjem kod drugih donatora u zemlji i inostranstvu. Prije svega tu
mislimo na Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, Centar za
očuvanje i razvoj kulture manjina. Podrška za rad našeg Centra biće tražena i od Evropskog Romskog instituta za
umetnost i kulturu (ERIAC) iz Srbije.


Partneri

...