loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Projekat "Aktivizmom protiv diskriminacije"

Andrija Djukanovic 0 comments 18.01.2022

Donator:Ministarstvo pravde,ljudskih i manjinskih prava 

Iznos sredstava:16,700.00 eura 

Podnosilac projekta: Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)

Partner: NVO Romska organizacija mladih "Koračajte sa nama -Phiren amenca" 

Kroz ovaj projekat biće organizovane obuke putem kojih će predstavnici romskih i egipćanskih nevladinih organizacija unaprijediti
svoja znanja o svojim pravima i načinima njihovog ostvarivanja, odnosno o načinima efikasnog učešća u procesima
kreiranja, sprovođenja i monitoringa javnih politika koje se bave pitanjima RE zajednice. Takođe, u cilju sprječavanja
stigmatizacije i diskriminacije prema pripadnicima RE zajednice, kao i cilju edukacije predstavnika romske i egipćanske
populacije o vaznosti političke participacije jačanja biće realizovana kampanja ,,Aktivizmom protiv diskriminacije”. Ova
kampanja će obuhvatiti izradu i promociju video priča o predstavnicima RE zajednice koji su građanski aktivni i koji
predstavljaju uspješne primjere u borbi protiv diskriminacije, kao i organizovanje javnih tribina u romskim naseljima o
značaju političke participacije u borbi protiv stigmatizacije i diskriminacije. Aktivnosti koje će biti realizovane na projektu: Organizovanje obuke na temu ,,Pisanje projekata“; Organizovanje obuke na temu ,,Građanski aktivizam i mehanizmi učešća Roma/kinja i Egipćana/ki u donošenju odluka”; Organizovanje obuke na temu ,,Monitoring javnih politika koje se bave pitanjima romske i egipćanske zajednice”;Organizovanje video kampanje ,,Aktivizmom protiv diskriminacije”; Organizovanje
javnih tribina u romskim naseljima o značaju političke participacije pod nazivom ,,Aktivizmom protiv diskriminacije”.

 


Partneri

...